Con gái Tổng thống Trump không tranh cử chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Con gái Tổng thống Trump không tranh cử chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Tổng thống Trump quyết xây tường biên giới

Tổng thống Trump quyết xây tường biên giới

Donald Trump chấp nhận đổi tường bê tông thành hàng rào sắt biên giới

Donald Trump chấp nhận đổi tường bê tông thành hàng rào sắt biên giới

Ông Trump nhượng bộ, đổi tường bê tông thành rào biên giới

Ông Trump nhượng bộ, đổi tường bê tông thành rào biên giới

Ông Trump định 'qua mặt' Quốc hội ban bố khẩn cấp xây tường biên giới

Ông Trump định 'qua mặt' Quốc hội ban bố khẩn cấp xây tường biên giới

TT Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp để xây tường biên giới

TT Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp để xây tường biên giới

Nhà Trắng vẫn có hy vọng thỏa hiệp để mở cửa lại chính phủ

Nhà Trắng vẫn có hy vọng thỏa hiệp để mở cửa lại chính phủ

Ông Trump bác tin cất nhắc ứng viên 72 tuổi lên làm sếp Lầu Năm Góc

Ông Trump bác tin cất nhắc ứng viên 72 tuổi lên làm sếp Lầu Năm Góc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tương lai nói giỏi tiếng Việt?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tương lai nói giỏi tiếng Việt?

Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa tới 3/1

Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa tới 3/1

Điều gì xảy ra khi chính phủ Mỹ đóng cửa một phần?

Điều gì xảy ra khi chính phủ Mỹ đóng cửa một phần?

Đóng cửa một phần chính phủ Mỹ kéo dài qua năm 2019

Đóng cửa một phần chính phủ Mỹ kéo dài qua năm 2019

Nhà Trắng: Chẳng có gì bất thường khi các thành viên nội các từ chức

Nhà Trắng: Chẳng có gì bất thường khi các thành viên nội các từ chức

Sắc lệnh rút quân đội Mỹ khỏi Syria đã được ký

Sắc lệnh rút quân đội Mỹ khỏi Syria đã được ký

Ông Mick Mulvaney được bổ nhiệm làm quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng

Ông Mick Mulvaney được bổ nhiệm làm quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng