Hòa Bình, Quảng Trị xác định, sàng lọc các trường hợp về từ Đà Đẵng

Hòa Bình, Quảng Trị xác định, sàng lọc các trường hợp về từ Đà Đẵng

Tỉnh Hòa Bình rà soát 1.294 trường hợp đi từ Đà Nẵng trở về địa phương trong khi Quảng Trị có khoảng 14.000...

Hòa Bình điều tra thông tin, dịch tễ hơn 1.000 người trở về từ Đà Nẵng

Hòa Bình: Khẩn cấp sàng lọc người tiếp xúc gần với 4 ca nhiễm COVID-19

Hòa Bình: Khẩn cấp sàng lọc người tiếp xúc gần với 4 ca nhiễm COVID-19

Hòa Bình tiếp nhận 106 người từ đưa vào cách ly an toàn, đúng quy định

Hòa Bình tiếp nhận 106 người từ đưa vào cách ly an toàn, đúng quy định

Hòa Bình tiếp nhận 106 người đưa vào cách ly an toàn, đúng quy định

Hòa Bình tiếp nhận 106 người đưa vào cách ly an toàn, đúng quy định

Hòa Bình khẩn trương dập dịch chó dại, không để lan ra diện rộng

Hòa Bình khẩn trương dập dịch chó dại, không để lan ra diện rộng