MSB cho vay mua căn hộ The Arena

MSB cho vay mua căn hộ The Arena

Khách mua căn hộ dự án The Arena sẽ được vay vốn tại Ngân hàng Hàng hải (MSB) với hạn mức 50-100%, thời hạn...