Phát hiện 4 bảo vệ công ty dương tính với ma túy

Phát hiện 4 bảo vệ công ty dương tính với ma túy

Ngày 19-4, Công an TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất) cho biết đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và tiếp tục...
4 nhân viên bảo vệ 'phê' ma túy trong ca trực

4 nhân viên bảo vệ 'phê' ma túy trong ca trực

Nhóm bảo vệ sử dụng ma túy ở Đồng Nai

Nhóm bảo vệ sử dụng ma túy ở Đồng Nai

Phát hiện 4 nhân viên bảo vệ ở Đồng Nai 'phê' ma túy trong ca trực

Phát hiện 4 nhân viên bảo vệ ở Đồng Nai 'phê' ma túy trong ca trực

4 nhân viên bảo vệ ở Đồng Nai 'phê' ma túy trong ca trực

4 nhân viên bảo vệ ở Đồng Nai 'phê' ma túy trong ca trực

4 nhân viên trong ca trực 'phê' ma túy ở Đồng Nai

4 nhân viên trong ca trực 'phê' ma túy ở Đồng Nai

Trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục' cho nhiều cán bộ Đoàn

Trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục' cho nhiều cán bộ Đoàn

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử