Kiểm điểm ba Phó Viện trưởng KSND tỉnh Đác Lắc

Kiểm điểm ba Phó Viện trưởng KSND tỉnh Đác Lắc

Vi phạm kiểm sát án, 3 Phó viện trưởng chỉ…rút kinh nghiệm

Vi phạm kiểm sát án, 3 Phó viện trưởng chỉ…rút kinh nghiệm

3 Phó Viện trưởng Viện KSND Đắk Lắk bị yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm

3 Phó Viện trưởng Viện KSND Đắk Lắk bị yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm

Xem xét trách nhiệm ba Phó viện trưởng VKSND Đắk Lắk

Xem xét trách nhiệm ba Phó viện trưởng VKSND Đắk Lắk

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk làm thất thoát tiền tỷ

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk làm thất thoát tiền tỷ

Đắk Lắk: Xem xét xử lý nguyên Viện trưởng VKSND gây thất thoát tài sản nhà nước

Đắk Lắk: Xem xét xử lý nguyên Viện trưởng VKSND gây thất thoát tài sản nhà nước

Xem xét trách nhiệm 3 Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk

Xem xét trách nhiệm 3 Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk

Xem xét kỷ luật 3 Phó viện trưởng Viện kiểm sát liên quan các vụ án rúng động

Xem xét kỷ luật 3 Phó viện trưởng Viện kiểm sát liên quan các vụ án rúng động

Đăk Lắc: 3 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân bị xem xét trách nhiệm

Đăk Lắc: 3 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân bị xem xét trách nhiệm