Nghi Lộc có nhiều mô hình cải cách hành chính vì dân

Nghi Lộc có nhiều mô hình cải cách hành chính vì dân

Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công sở

Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công sở

Xác định phương án sắp xếp bộ máy ở xã sáp nhập

Xác định phương án sắp xếp bộ máy ở xã sáp nhập

Mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An

Mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An

Trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn

Trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn

Hội đồng thẩm định Trung ương nhất trí thông qua phương án sáp nhập xã tại Nghệ An

Hội đồng thẩm định Trung ương nhất trí thông qua phương án sáp nhập xã tại Nghệ An

Chi tiết lộ trình sáp nhập 36 đơn vị hành chính cấp xã ở Nghệ An

Trao thưởng Cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Nghệ An

Cư dân mạng đồng loạt đổi avatar cổ vũ tuyển Việt Nam