An Giang: Trường hợp về từ vùng có dịch có kết quả âm tính lần 1 với SAR-CoV-2

An Giang: Trường hợp về từ vùng có dịch có kết quả âm tính lần 1 với SAR-CoV-2

Sáng ngày 1/2, Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang cho biết, vừa qua ngành y tế ghi nhận 1 trường hợp...
Bộ Y tế ra thông báo khẩn

Bộ Y tế ra thông báo khẩn

Thông báo khẩn tìm người đến 31 điểm ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh

Thông báo khẩn tìm người đến 31 điểm ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh

Ai đã đến 31 địa điểm này ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh cần liên hệ gấp với cơ quan y tế

Ai đã đến 31 địa điểm này ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh cần liên hệ gấp với cơ quan y tế

Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 28: Những ai từng có mặt tại những địa điểm này cần khai báo cơ sở y tế ngay

Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 28: Những ai từng có mặt tại những địa điểm này cần khai báo cơ sở y tế ngay

Những người đến 31 'điểm nóng' cần khai báo y tế

Những người đến 31 'điểm nóng' cần khai báo y tế

Thông báo khẩn liên quan 31 địa điểm ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh

Thông báo khẩn liên quan 31 địa điểm ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh

Bộ Y tế tìm người đến 31 địa điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương

Bộ Y tế tìm người đến 31 địa điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương

Thông báo khẩn các địa điểm người mắc COVID-19 đã đến tại Hà Nội, Hải Dương

Thông báo khẩn các địa điểm người mắc COVID-19 đã đến tại Hà Nội, Hải Dương

Những ai đến 31 địa điểm này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế

Những ai đến 31 địa điểm này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế

Những ai đến 31 địa điểm của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh cần liên hệ cơ quan y tế

Những ai đến 31 địa điểm của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh cần liên hệ cơ quan y tế