Đà Nẵng: Cán bộ giả chữ ký chủ tịch phường sẽ bị đuổi việc?

Đà Nẵng: Cán bộ giả chữ ký chủ tịch phường sẽ bị đuổi việc?

Giả chữ ký của chủ tịch phường để 'hợp thức hóa' nhà xây dựng trái phép

Giả chữ ký của chủ tịch phường để 'hợp thức hóa' nhà xây dựng trái phép

Làm rõ vụ cán bộ giả chữ ký Chủ tịch phường hợp thức nhà trái phép

Làm rõ vụ cán bộ giả chữ ký Chủ tịch phường hợp thức nhà trái phép

Tự ngậm kẹo và nước đường chữa bệnh, cô gái trẻ phát hiện bệnh hiếm

Tự ngậm kẹo và nước đường chữa bệnh, cô gái trẻ phát hiện bệnh hiếm

Phải ngậm kẹo vì hạ đường huyết, cô gái trẻ phát hiện mắc bệnh hiếm gặp

Phải ngậm kẹo vì hạ đường huyết, cô gái trẻ phát hiện mắc bệnh hiếm gặp

Mắc bệnh hiếm gặp, một cô gái 'tự xử' bằng cách ngậm kẹo, uống nước đường

Mắc bệnh hiếm gặp, một cô gái 'tự xử' bằng cách ngậm kẹo, uống nước đường