Điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ không giảm nhiều

Điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ không giảm nhiều

Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 ở TP.HCM giảm nhẹ

Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 ở TP.HCM giảm nhẹ

Chuyên gia dự đoán điểm chuẩn lớp 10 ở TPHCM giảm so với năm trước

Chuyên gia dự đoán điểm chuẩn lớp 10 ở TPHCM giảm so với năm trước

Điểm chuẩn vào lớp 10 của TP.HCM năm 2019 sẽ giảm

Điểm chuẩn vào lớp 10 của TP.HCM năm 2019 sẽ giảm

Dự đoán điểm chuẩn lớp 10 giảm từ 0,25 điểm trở lên

Dự đoán điểm chuẩn lớp 10 giảm từ 0,25 điểm trở lên

Tuyển sinh 10: Điểm chuẩn sẽ giảm nhưng không nhiều

Tuyển sinh 10: Điểm chuẩn sẽ giảm nhưng không nhiều

Dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020

Dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020

Không nhiều học sinh thay đổi nguyện vọng lớp 10

Không nhiều học sinh thay đổi nguyện vọng lớp 10

Những lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10

Những lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10

Thi vào lớp 10 căng thẳng nhưng tỷ lệ 'chọi' trường top ở TP.HCM giảm

Thi vào lớp 10 căng thẳng nhưng tỷ lệ 'chọi' trường top ở TP.HCM giảm

Chỉ khoảng 17.000 học sinh TPHCM sẽ 'rớt' lớp 10 công lập

Chỉ khoảng 17.000 học sinh TPHCM sẽ 'rớt' lớp 10 công lập

Biến động tỷ lệ chọi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019

Biến động tỷ lệ chọi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019

Tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 các trường công lập tại TP.HCM năm 2019

Tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 các trường công lập tại TP.HCM năm 2019

Điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 phải hết sức cẩn trọng

Điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 phải hết sức cẩn trọng

Tỷ lệ 'chọi' tuyển sinh lớp 10 của 107 trường THPT

Tỷ lệ 'chọi' tuyển sinh lớp 10 của 107 trường THPT

Tuyển sinh lớp 10: Tỷ lệ 'chọi' trường tốp đầu giảm

Tuyển sinh lớp 10: Tỷ lệ 'chọi' trường tốp đầu giảm

Tuyển sinh 10: Cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng

Tuyển sinh 10: Cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng

Tuyển sinh lớp 10 Tại TP HCM: Giảm mạnh nguyện vọng vào trường tốp đầu

Tuyển sinh lớp 10 Tại TP HCM: Giảm mạnh nguyện vọng vào trường tốp đầu

Tuyển sinh 10: Cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng

Tuyển sinh 10: Cẩn trọng khi điều chỉnh nguyện vọng

Tuyển sinh 10: Bảng so sánh tỷ lệ 'chọi' NV1 giữa các năm

Tuyển sinh 10: Bảng so sánh tỷ lệ 'chọi' NV1 giữa các năm

Chọn nguyện vọng quá khả năng: Hết cửa vào lớp 10 công

Chọn nguyện vọng quá khả năng: Hết cửa vào lớp 10 công

Căng thẳng cuộc đua vào lớp 10 công lập

Căng thẳng cuộc đua vào lớp 10 công lập

Diễn biến điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM trong năm qua

Diễn biến điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM trong năm qua

TPHCM: Nhiều trường giảm 'sốc' chỉ tiêu lớp 10

TPHCM: Nhiều trường giảm 'sốc' chỉ tiêu lớp 10

Tuyển sinh lớp 10: Chọn nguyện vọng sao cho đúng và trúng?

Tuyển sinh lớp 10: Chọn nguyện vọng sao cho đúng và trúng?