Nghệ sĩ múa Trần Lệ Thanh: 'Tôi sẽ múa đến khi nào còn có thể'

Nghệ sĩ múa Trần Lệ Thanh: 'Tôi sẽ múa đến khi nào còn có thể'

22 tuổi, sau khi cầm trên tay tấm bằng đại học, Trần Lệ Thanh - diễn viên Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam -...