Người dân phải hít bụi mịn đến bao giờ?

Người dân phải hít bụi mịn đến bao giờ?

Không biết người dân Thủ đô và người dân các thành phố lớn phải hít thở bụi mịn đến bao đến bao giờ?