Nhân sự mới tại An Giang, Lào Cai

Sáng 9-12, HĐND tỉnh An Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Tại đây, ông Lê Văn...
Ông Lê Văn Phước được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh An Giang

Ông Lê Văn Phước được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh An Giang

Bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021): Ông Lê Văn Phước trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021)

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021): Ông Lê Văn Phước trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021)

Ông Lê Văn Phước được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Lê Văn Phước được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Lê Văn Phước giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Lê Văn Phước giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh

Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh

An Giang, Khánh Hòa có nhân sự mới

An Giang, Khánh Hòa có nhân sự mới

Bị cảnh cáo, Giám đốc Sở làm Phó chánh Văn phòng tỉnh

Bị cảnh cáo, Giám đốc Sở làm Phó chánh Văn phòng tỉnh

Giám đốc Sở bị kỷ luật giữ chức Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang

Giám đốc Sở bị kỷ luật giữ chức Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang

Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang nhận nhiệm vụ mới

Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang nhận nhiệm vụ mới

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc sở Tài nguyên& Môi trường tỉnh An Giang

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc sở Tài nguyên& Môi trường tỉnh An Giang

Bị kỷ luật, giám đốc sở sang làm phó chánh văn phòng UBND tỉnh

Bị kỷ luật, giám đốc sở sang làm phó chánh văn phòng UBND tỉnh

GĐ Sở TN-MT bị kỷ luật được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng UBND tỉnh

GĐ Sở TN-MT bị kỷ luật được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng UBND tỉnh

Bị cảnh cáo, Giám đốc sở sang làm Phó chánh văn phòng UBND tỉnh

Bị cảnh cáo, Giám đốc sở sang làm Phó chánh văn phòng UBND tỉnh

Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh An Giang bị chuyển công tác

Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh An Giang bị chuyển công tác

An Giang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

An Giang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Điều chuyển công tác Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Điều chuyển công tác Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường

Tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường

Cảnh báo 6 đoạn bờ sông nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm tại An Giang

Cảnh báo 6 đoạn bờ sông nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm tại An Giang

Giám đốc sở TN&MT tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo

Giám đốc sở TN&MT tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Trần Đặng Đức bị cảnh cáo

Kỷ luật Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang

Kỷ luật Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang

An Giang: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

An Giang: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Để khai thác cát cả ngày lẫn đêm, giám đốc sở TN-MT bị cảnh cáo

Để khai thác cát cả ngày lẫn đêm, giám đốc sở TN-MT bị cảnh cáo

Cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường An Giang

Cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường An Giang

Vì sao Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường An Giang bị kỷ luật?

Vì sao Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường An Giang bị kỷ luật?

UBND tỉnh kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Trần Đặng Đức

UBND tỉnh kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Trần Đặng Đức

Kỷ luật Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Kỷ luật Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Giám đốc Sở TNMT tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền

Giám đốc Sở TNMT tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường An Giang

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường An Giang

Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường An Giang bị cảnh cáo

Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường An Giang bị cảnh cáo

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang bị kỉ luật cảnh cáo

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang bị kỉ luật cảnh cáo

Gây hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc Sở TN & MT tỉnh An Giang bị cảnh cáo

Gây hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc Sở TN & MT tỉnh An Giang bị cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Trần Đặng Đức

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Trần Đặng Đức