Tây Du Ký: Bồ Đề Sư Tổ sợ ma không dám đi... tè

Tây Du Ký: Bồ Đề Sư Tổ sợ ma không dám đi... tè

Đạo diễn Dương Khiết tiếp tục tiết lộ những kỷ niệm khá thú vị về hai nghệ sĩ trong Tây Du Ký và bất ngờ...
Tây Du Ký: Ngoài Phật Tổ, chỉ có duy nhất một vị địa tiên thu phục được Tôn Ngộ Không

Tây Du Ký: Ngoài Phật Tổ, chỉ có duy nhất một vị địa tiên thu phục được Tôn Ngộ Không

Tây Du Ký: Sự ra đời của Tôn Ngộ Không có phải là điềm báo cho Ngọc Hoàng về tai ương sắp ập đến?

Tây Du Ký: Sự ra đời của Tôn Ngộ Không có phải là điềm báo cho Ngọc Hoàng về tai ương sắp ập đến?

Tây Du Ký: Hé lộ chân tướng 2 cao thủ khiến Phật Tổ Như Lai để mắt đến

Tây Du Ký: Hé lộ chân tướng 2 cao thủ khiến Phật Tổ Như Lai để mắt đến

Tây Du Ký: Lộ diện nhân vật đứng sau 'bảo kê' cho Tôn Ngộ Không khiến Phật Tổ phải nể mặt vài phần

Tây Du Ký: Hé lộ chân tướng 2 cao thủ khiến Phật Tổ Như Lai để mắt đến

Thế giới thực vật: Hoa thần tiên 3.000 năm mới nở

Thế giới thực vật: Đây đích thị là truyền nhân của cây nhân sâm hình trẻ con trong Tây Du Ký

Tây Du Ký: Sự ra đời của Tôn Ngộ Không có phải là điềm báo cho Ngọc Hoàng về tai ương sắp ập đến?

Tây Du Ký: Sự ra đời của Tôn Ngộ Không có phải là điềm báo cho Ngọc Hoàng về tai ương sắp ập đến?

Tây Du Ký: Tại sao Tôn Ngộ Không lại là đệ đệ kết nghĩa của Trấn Nguyên đại tiên?

Tây Du Ký: Tại sao Tôn Ngộ Không lại là đệ đệ kết nghĩa của Trấn Nguyên đại tiên?

Tây Du Ký: Bí mật mảnh đất thần cứng hơn gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không