Ðồng Nai thiết thực chăm lo đời sống người lao động

Hàng trăm trẻ mầm non con công nhân được áp dụng phương pháp giáo dục mới

Hàng trăm trẻ mầm non con công nhân được áp dụng phương pháp giáo dục mới

'Điểm sáng' nhà trẻ cho con công nhân (kỳ cuối)

'Điểm sáng' nhà trẻ cho con công nhân (kỳ cuối)

Đôi vợ chồng công nhân khuyết tật vượt lên nghịch cảnh

Đôi vợ chồng công nhân khuyết tật vượt lên nghịch cảnh

Hình ảnh xúc động của Thủ tướng với công nhân Đồng Nai

Hình ảnh xúc động của Thủ tướng với công nhân Đồng Nai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với công nhân tại Đồng Nai: Bắt đầu từ bữa ăn, giấc ngủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với công nhân tại Đồng Nai: Bắt đầu từ bữa ăn, giấc ngủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'vi hành' tìm hiểu đời sống công nhân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'vi hành' tìm hiểu đời sống công nhân