Kỷ vật tặng Bác

Kỷ vật tặng Bác

Năm 1962, trên đường đến trường Văn Lang (Sài Gòn), nữ sinh Nguyễn Thị Châu bị địch bắt giam, tra khảo và...