Hai người phụ nữ giả phụ huynh lẻn vào trường để giật dây chuyền vàng

Hai người phụ nữ giả phụ huynh lẻn vào trường để giật dây chuyền vàng

1 người vào trường tiểu học giật dây chuyền nhiều học sinh

1 người vào trường tiểu học giật dây chuyền nhiều học sinh

Hai phụ nữ bịt mặt, xông vào trường giật dây chuyền của học sinh

Hai phụ nữ bịt mặt, xông vào trường giật dây chuyền của học sinh

Giả phụ huynh vào trường vờ... sửa cổ áo cho học sinh để cướp dây chuyền

Giả phụ huynh vào trường vờ... sửa cổ áo cho học sinh để cướp dây chuyền

Giả phụ huynh vào trường dùng 'chiêu độc' giật dây chuyền của học sinh

Giả phụ huynh vào trường dùng 'chiêu độc' giật dây chuyền của học sinh

Hai 'nữ quái' vào tận trường giật dây chuyền học sinh

Hai 'nữ quái' vào tận trường giật dây chuyền học sinh

Thừa Thiên - Huế: Điều tra vụ nhóm đối tượng giả phụ huynh vào trường học giật dây chuyền

Nghi vấn người phụ nữ lạ mặt vào trường cướp dây chuyền nhiều học sinh tiểu học

Học sinh bị cướp dây chuyền ngay trong trường

Giả phụ huynh vào trường sờ cổ, giật dây chuyền của hàng loạt học sinh