Hai người phụ nữ giả phụ huynh lẻn vào trường để giật dây chuyền vàng

Hai người phụ nữ giả phụ huynh lẻn vào trường để giật dây chuyền vàng

Giả làm phụ huynh vào cổng trường giật dây chuyền của hàng loạt học sinh

Giả làm phụ huynh vào cổng trường giật dây chuyền của hàng loạt học sinh

Hai phụ nữ bịt mặt giật dây chuyền của học sinh ở ngay sân trường

Hai phụ nữ bịt mặt giật dây chuyền của học sinh ở ngay sân trường

1 người vào trường tiểu học giật dây chuyền nhiều học sinh

1 người vào trường tiểu học giật dây chuyền nhiều học sinh

Hai phụ nữ bịt mặt, xông vào trường giật dây chuyền của học sinh

Hai phụ nữ bịt mặt, xông vào trường giật dây chuyền của học sinh

Truy tìm hai người phụ nữ giật dây chuyền hàng loạt học sinh

Truy tìm hai người phụ nữ giật dây chuyền hàng loạt học sinh

Giả phụ huynh vào trường vờ... sửa cổ áo cho học sinh để cướp dây chuyền

Giả phụ huynh vào trường vờ... sửa cổ áo cho học sinh để cướp dây chuyền

Giả vờ chỉnh cổ áo, người phụ nữ khiến hàng loạt học sinh mất nhận thức để giật dây chuyền

Giả vờ chỉnh cổ áo, người phụ nữ khiến hàng loạt học sinh mất nhận thức để giật dây chuyền

Giả phụ huynh vào trường lừa lấy trang sức của học sinh

Giả phụ huynh vào trường lừa lấy trang sức của học sinh

Giả phụ huynh vào trường dùng 'chiêu độc' giật dây chuyền của học sinh

Giả phụ huynh vào trường dùng 'chiêu độc' giật dây chuyền của học sinh

Truy tìm 2 phụ nữ vào trường học giật dây chuyền của hàng loạt học sinh

Truy tìm 2 phụ nữ vào trường học giật dây chuyền của hàng loạt học sinh

Hai 'nữ quái' vào tận trường giật dây chuyền học sinh

Hai 'nữ quái' vào tận trường giật dây chuyền học sinh

Thừa Thiên - Huế: Điều tra vụ nhóm đối tượng giả phụ huynh vào trường học giật dây chuyền

Thừa Thiên - Huế: Điều tra vụ nhóm đối tượng giả phụ huynh vào trường học giật dây chuyền

Nghi vấn người phụ nữ lạ mặt vào trường cướp dây chuyền nhiều học sinh tiểu học

Nghi vấn người phụ nữ lạ mặt vào trường cướp dây chuyền nhiều học sinh tiểu học

Truy bắt 2 phụ nữ bịt mặt xông vào trường học, chuốc thuốc mê rồi giật dây chuyền

Truy bắt 2 phụ nữ bịt mặt xông vào trường học, chuốc thuốc mê rồi giật dây chuyền

Học sinh bị cướp dây chuyền ngay trong trường

Học sinh bị cướp dây chuyền ngay trong trường

Giả phụ huynh vào trường sờ cổ, giật dây chuyền của hàng loạt học sinh

Giả phụ huynh vào trường sờ cổ, giật dây chuyền của hàng loạt học sinh

Huế: Truy tìm 2 phụ nữ bịt mặt xông vào trường giật dây chuyền của nhiều học sinh

Huế: Truy tìm 2 phụ nữ bịt mặt xông vào trường giật dây chuyền của nhiều học sinh