Chính phủ hỗ trợ 2.000 tấn gạo cho người dân vùng lũ

Chính phủ hỗ trợ 2.000 tấn gạo cho người dân vùng lũ

Chính phủ cũng quyết định xuất cấp cho Quảng Bình và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho...