Trần Ly Ly - Nghệ sĩ đa tài

Trần Ly Ly - Nghệ sĩ đa tài

NSƯT Trần Ly Ly - Quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) vừa được Tạp chí Forbes Việt Nam tôn...