Thêm một cháu bé bị nát hai bàn tay do điện thoại nổ

Thêm một cháu bé bị nát hai bàn tay do điện thoại nổ

Bố mẹ đi vắng để mình cháu ở nhà trông nhà, thấy điện thoại đang cắm xạc, cháu lấy chơi và bất ngờ phát nổ...