1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo trước khai mạc Đại...
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự thành phố Cần Thơ và Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự thành phố Cần Thơ và Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự, lãnh đạo mới TP. Cần Thơ và Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự, lãnh đạo mới TP. Cần Thơ và Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh, thành phố

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự thành phố Cần Thơ và Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự thành phố Cần Thơ và Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh, thành phố

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh, thành phố

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII diễn ra tiết kiệm và ý nghĩa

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII diễn ra tiết kiệm và ý nghĩa

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND Thành phố

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND Thành phố

Ông Trần Việt Trường đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Đồng chí Trần Việt Trường được bầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Đồng chí Trần Việt Trường được bầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Phó Bí thư Thành ủy được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Phó Bí thư Thành ủy được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

HĐND thành phố thực hiện công tác nhân sự và chuẩn bị kỳ họp cuối năm

HĐND thành phố thực hiện công tác nhân sự và chuẩn bị kỳ họp cuối năm

Ông Trần Việt Trường được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Đồng chí Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Đồng chí Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND thành phố

Tiến sĩ quân sự được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Tiến sĩ quân sự được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Trần Việt Trường được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

2 nhân sự mới được Bộ Chính trị và Ban Bí thư điều động, phân công công tác

2 nhân sự mới được Bộ Chính trị và Ban Bí thư điều động, phân công công tác

Điều động phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ về trung ương

Phó Chủ tịch Cần Thơ được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại TƯ

Phó Chủ tịch Cần Thơ được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại TƯ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giữ chức Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giữ chức Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Ông Trương Quang Hoài Nam giữ chức Phó Ban Đối Ngoại Trung ương

Ông Trương Quang Hoài Nam giữ chức Phó Ban Đối Ngoại Trung ương

Phó Chủ tịch TP. Cần Thơ được điều động làm Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Phó Chủ tịch TP. Cần Thơ được điều động làm Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Điều động Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giữ chức Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Điều động Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giữ chức Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Ông Trương Quang Hoài Nam làm Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

Ông Trương Quang Hoài Nam làm Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan Trung ương

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan Trung ương

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương

Phó Chủ tịch Cần Thơ được điều động làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại TƯ

Phó Chủ tịch Cần Thơ được điều động làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại TƯ

Đồng chí Trương Quang Hoài Nam giữ chức Phó Ban đối ngoại Trung ương

Đồng chí Trương Quang Hoài Nam giữ chức Phó Ban đối ngoại Trung ương

Ông Trương Quang Hoài Nam giữ chức Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Ông Trương Quang Hoài Nam giữ chức Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Đồng chí Trương Quang Hoài Nam giữ chức Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Đồng chí Trương Quang Hoài Nam giữ chức Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Quỹ đầu tư SPG INVEST tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Cần Thơ

Dự báo hoạt động nội thương sẽ tăng nhanh trong những tháng cuối năm 2020

Quỹ đầu tư SPG INVEST muốn đầu tư khu công nghiệp ở Cần Thơ

Tăng cường, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân

Tăng cường, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ được VUFO tặng cờ thi đua

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ được VUFO tặng cờ thi đua