Truy tố nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu đánh 2 cảnh sát nhập viện

Truy tố nhóm đối tượng chở thuốc lá lậu đánh 2 cảnh sát nhập viện

Vụ vận chuyển thuốc lá lậu, đánh công an: Đề nghị truy tố 10 bị can

Vụ vận chuyển thuốc lá lậu, đánh công an: Đề nghị truy tố 10 bị can

Khởi tố nhóm 5 đối tượng hành hung 2 chiến sĩ công an nhập viện

Khởi tố nhóm 5 đối tượng hành hung 2 chiến sĩ công an nhập viện

Bắt 5 nghi can đánh hai công an huyện nhập viện

Bắt 5 nghi can đánh hai công an huyện nhập viện

Bắt 5 nghi can vụ đánh hai công an huyện nhập viện

Bắt 5 nghi can vụ đánh hai công an huyện nhập viện

Đánh 2 chiến sĩ công an bị thương, 5 đối tượng bị bắt giam

Đánh 2 chiến sĩ công an bị thương, 5 đối tượng bị bắt giam

Bắt 5 đối tượng đánh 2 chiến sĩ công an nhập viện

Bắt 5 đối tượng đánh 2 chiến sĩ công an nhập viện

Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng đánh 2 chiến sĩ công an nhập viện

Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng đánh 2 chiến sĩ công an nhập viện

Bắt 5 đối tượng đánh 2 chiến sĩ công an bị thương

Bắt 5 đối tượng đánh 2 chiến sĩ công an bị thương