Nóng 24h: Bị đâm chí mạng vì mâu thuẫn trong lúc đỗ xe

Nóng 24h: Bị đâm chí mạng vì mâu thuẫn trong lúc đỗ xe

Tuần hành trái phép, đập phá xe đặc chủng, 4 người lãnh án tù

Tuần hành trái phép, đập phá xe đặc chủng, 4 người lãnh án tù

Đập phá 2 xe đặc chủng, 2 xe buýt, 4 bị cáo lãnh án

Đập phá 2 xe đặc chủng, 2 xe buýt, 4 bị cáo lãnh án

Đập phá xe cảnh sát, 4 thanh niên lĩnh án

Đập phá xe cảnh sát, 4 thanh niên lĩnh án

Tuần hành gây rối, đập phá tài sản, 4 bị cáo lãnh án

Tuần hành gây rối, đập phá tài sản, 4 bị cáo lãnh án

Bốn thanh niên đập phá xe cảnh sát ở TP.HCM lĩnh án

Bốn thanh niên đập phá xe cảnh sát ở TP.HCM lĩnh án

Đập phá xe buýt và xe đặc chủng, 4 thanh niên lãnh án

Đập phá xe buýt và xe đặc chủng, 4 thanh niên lãnh án

Tham gia tuần hành rồi phá xe đặc chủng, 4 thanh niên lĩnh án

Tham gia tuần hành rồi phá xe đặc chủng, 4 thanh niên lĩnh án

4 người lãnh án do tuần hành trái phép, làm hư hỏng tài sản

4 người lãnh án do tuần hành trái phép, làm hư hỏng tài sản

Nhóm ném đá, đập phá xe cảnh sát hầu tòa

Nhóm ném đá, đập phá xe cảnh sát hầu tòa

Nhóm người gây rối, đập phá xe đặc chủng khai sẽ được nhận 400 ngàn đồng

Nhóm người gây rối, đập phá xe đặc chủng khai sẽ được nhận 400 ngàn đồng