Đại học Cần Thơ chào hàng 'công nghệ 4.0'

Đại học Cần Thơ chào hàng 'công nghệ 4.0'

Rùng mình công nghệ sản xuất bao cao su, gel bôi trơn bằng nguyên liệu 'dỏm' ở 'chợ tử thần'

Rùng mình công nghệ sản xuất bao cao su, gel bôi trơn bằng nguyên liệu 'dỏm' ở 'chợ tử thần'

Phát hiện hàng trăm nghìn bao cao su, gel bôi trơn giả làm bằng hóa chất ở Sài Gòn

Phát hiện hàng trăm nghìn bao cao su, gel bôi trơn giả làm bằng hóa chất ở Sài Gòn

Hai tháng làm tới 200.000 bao cao su giả

Hai tháng làm tới 200.000 bao cao su giả

TP.HCM: Phát hiện hàng trăm ngàn bao cao su nghi làm giả

TP.HCM: Phát hiện hàng trăm ngàn bao cao su nghi làm giả

Mua dung dịch gel bôi trơn trôi nổi gắn nhãn Durex

Mua dung dịch gel bôi trơn trôi nổi gắn nhãn Durex

Phát hiện hàng trăm ngàn bao cao su, gel bôi trơn Durex, Ok nghi làm giả

Phát hiện hàng trăm ngàn bao cao su, gel bôi trơn Durex, Ok nghi làm giả

Lấy nguyên liệu từ 'chợ tử thần', sản xuất hàng trăm ngàn 'sản phẩm sinh lý' giả

Lấy nguyên liệu từ 'chợ tử thần', sản xuất hàng trăm ngàn 'sản phẩm sinh lý' giả

Hàng trăm nghìn bao cao su tự sản xuất nhưng ghi nhãn hiệu Thái Lan, Malaysia

Hàng trăm nghìn bao cao su tự sản xuất nhưng ghi nhãn hiệu Thái Lan, Malaysia

Phát hiện hàng trăm ngàn bao cao su, gel bôi trơn giả

Phát hiện hàng trăm ngàn bao cao su, gel bôi trơn giả

Phát hiện hàng trăm ngàn bao cao su nghi giả thương hiệu

Phát hiện hàng trăm ngàn bao cao su nghi giả thương hiệu

Phát hiện hàng trăm nghìn bao cao su, gel bôi trơn giả ở Sài Gòn

Phát hiện hàng trăm nghìn bao cao su, gel bôi trơn giả ở Sài Gòn

Phát hiện cơ sở làm giả bao cao su, gel bôi trơn cực khủng

Phát hiện cơ sở làm giả bao cao su, gel bôi trơn cực khủng

Phát hiện 300.000 bao cao su, gel bôi trơn hiệu Durex, OK,... nghi bị làm giả ở Sài Gòn

Phát hiện 300.000 bao cao su, gel bôi trơn hiệu Durex, OK,... nghi bị làm giả ở Sài Gòn

Kẻ bán, người mua đều lĩnh án

Kẻ bán, người mua đều lĩnh án

Những trái tim thắp lửa, những chuyện tình còn mãi

Những trái tim thắp lửa, những chuyện tình còn mãi