Bắc Giang: Ngôi chùa thiêng từng là Trung tâm Phật giáo lớn nhất thời Trần

Bắc Giang: Ngôi chùa thiêng từng là Trung tâm Phật giáo lớn nhất thời Trần

Chùa Vĩnh Nghiêm thường gọi là chùa Đức La, được dựng vào thời Trần, là một trung tâm lớn của Phật giáo...
Đại giới đàn Trúc lâm Tam tổ lần thứ 11

Đại giới đàn Trúc lâm Tam tổ lần thứ 11

Đông Triều (Quảng Ninh): Trùng tu xây dựng di tích nhà Trần

Đông Triều (Quảng Ninh): Trùng tu xây dựng di tích nhà Trần

Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm - Cõi tịnh giữa Thành phố Hạ Long

Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm - Cõi tịnh giữa Thành phố Hạ Long

Lược sử Trúc Lâm Tam tổ

Lược sử Trúc Lâm Tam tổ

Lược sử Trúc Lâm Tam tổ

Lược sử Trúc Lâm Tam tổ

Danh lam cổ tự Quỳnh Lâm

Danh lam cổ tự Quỳnh Lâm

Hồ Quý Ly và vấn đề cải cách giáo dục

Hồ Quý Ly và vấn đề cải cách giáo dục