Long An: Giá thanh long tại vườn 33.000 đ/kg

Long An: Giá thanh long tại vườn 33.000 đ/kg

Vừa đổ bỏ vì không bán được, trái thanh long bắt đầu nhích giá

Vừa đổ bỏ vì không bán được, trái thanh long bắt đầu nhích giá

'Tôi đang mua thanh long xuất khẩu 120.000 đồng/kg'

'Tôi đang mua thanh long xuất khẩu 120.000 đồng/kg'

Tiền Giang vận động doanh nghiệp tiêu thụ thanh long giúp dân

Tiền Giang vận động doanh nghiệp tiêu thụ thanh long giúp dân

Thanh long rớt giá thảm hại, lại giải cứu đến bao giờ?

Thanh long rớt giá thảm hại, lại giải cứu đến bao giờ?

Vứt bỏ hàng trăm tấn thanh long: Hậu quả việc trồng theo phong trào

Vứt bỏ hàng trăm tấn thanh long: Hậu quả việc trồng theo phong trào

Trông người ngẫm ta

Trông người ngẫm ta

Người trồng thanh long bọc báo quanh trái chín chờ giá lên

Người trồng thanh long bọc báo quanh trái chín chờ giá lên

Thanh long rớt giá kỷ lục, chỉ 500-1.000 đồng/kg, nông dân khóc ròng

Thanh long rớt giá kỷ lục, chỉ 500-1.000 đồng/kg, nông dân khóc ròng

Bình Thuận: Thanh long rớt giá chưa từng có, 2.000đ/kg vẫn không ai mua

Bình Thuận: Thanh long rớt giá chưa từng có, 2.000đ/kg vẫn không ai mua

Giá thanh long Bình Thuận chỉ còn 500 đồng/kg vẫn không người mua

Giá thanh long Bình Thuận chỉ còn 500 đồng/kg vẫn không người mua

Khó thực hiện bảo hộ SHTT đối với trái cây xuất khẩu

Khó thực hiện bảo hộ SHTT đối với trái cây xuất khẩu

Ký biên bản ghi nhớ về quảng bá, tiêu thụ thanh long Bình Thuận ở Ấn Độ

Ký biên bản ghi nhớ về quảng bá, tiêu thụ thanh long Bình Thuận ở Ấn Độ

Đưa trái thanh long Bình Thuận chiếm lĩnh thị trường Ấn Độ

Đưa trái thanh long Bình Thuận chiếm lĩnh thị trường Ấn Độ

Thành quả Cách mạng tháng Tám và quá trình phát triển đất nước qua ảnh

Thành quả Cách mạng tháng Tám và quá trình phát triển đất nước qua ảnh

Giải pháp tiết kiệm điện cho thanh long ra hoa trái vụ

Giải pháp tiết kiệm điện cho thanh long ra hoa trái vụ

Thanh long vàng giá 700.000 đồng/kg nhưng cung vẫn không đủ cầu

Thanh long vàng giá 700.000 đồng/kg nhưng cung vẫn không đủ cầu

Thanh long xuất khẩu hơn 100 triệu USD/tháng

Thanh long xuất khẩu hơn 100 triệu USD/tháng