Tình trạng vận chuyển, buôn bán gỗ lậu dịp Tết

Tình trạng vận chuyển, buôn bán gỗ lậu dịp Tết

Bắt giữ hàng lậu

Bắt giữ hàng lậu

Quảng Nam: Phát hiện nhiều gỗ lậu được vận chuyển trên xe khách giường nằm

Quảng Nam: Phát hiện nhiều gỗ lậu được vận chuyển trên xe khách giường nằm

Giấu hơn 10 m3 gỗ trong khoang hành lý xe giường nằm

Giấu hơn 10 m3 gỗ trong khoang hành lý xe giường nằm

Quảng Nam: Bắt hai xe khách giường nằm chở gỗ lậu

Quảng Nam: Bắt hai xe khách giường nằm chở gỗ lậu

Bắt 2 xe khách giường nằm chở gỗ không rõ nguồn gốc

Bắt 2 xe khách giường nằm chở gỗ không rõ nguồn gốc

Phát hiện 2 xe khách vận chuyển gần 10m3 gỗ lậu

Phát hiện 2 xe khách vận chuyển gần 10m3 gỗ lậu

2 xe khách giấu hơn 10m3 gỗ trong khoang hành lý

2 xe khách giấu hơn 10m3 gỗ trong khoang hành lý

2 xe khách giấu hơn chục mét khối gỗ trong khoang hành lý

2 xe khách giấu hơn chục mét khối gỗ trong khoang hành lý

2 ôtô khách vận chuyển 10m3 gỗ lậu

2 ôtô khách vận chuyển 10m3 gỗ lậu