Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong sân trường

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong sân trường

Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Xuân xác nhận có học sinh bị chó cắn

Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Xuân xác nhận có học sinh bị chó cắn

Chó cảnh của cô giáo cắn 12 học sinh trong trường Tiểu học

Chó cảnh của cô giáo cắn 12 học sinh trong trường Tiểu học

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong sân trường

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong sân trường

12 học sinh bị chó cắn tại trường đã đi học lại

12 học sinh tiểu học bị chó cắn ngay tại sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cắn ngay tại sân trường

12 học sinh bị chó cắn trong sân trường

12 học sinh bị chó cắn trong sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cảnh cắn ngay trong sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cảnh cắn ngay trong sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong trường

12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong trường

12 học sinh bị chó cắn trong sân trường

12 học sinh bị chó cắn trong sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cắn ngay tại sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cắn ngay tại sân trường

12 học sinh tiểu học bị chó cảnh cắn tại trường

12 học sinh tiểu học bị chó cảnh cắn tại trường

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong sân trường

Ninh Bình: 12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong sân trường

Ninh Bình: 12 học sinh bị chó cắn tại trường đã đi học trở lại

Ninh Bình: 12 học sinh bị chó cắn tại trường đã đi học trở lại