Vẽ tranh, giao lưu 'Chúng em yêu 5 điều Bác Hồ dạy'

Vẽ tranh, giao lưu 'Chúng em yêu 5 điều Bác Hồ dạy'

Nguy hiểm hạt cây ngô đồng

Nguy hiểm hạt cây ngô đồng

Loại bỏ cây ngô đồng khiến bảy học sinh ngộ độc

Loại bỏ cây ngô đồng khiến bảy học sinh ngộ độc

Nghệ An: 6 học sinh ngộ độc vì ăn hạt quả ngô đồng

Nghệ An: 6 học sinh ngộ độc vì ăn hạt quả ngô đồng

Vụ 6 học sinh ăn ngô đồng bị ngộ độc: Đã được xuất viện về nhà

Vụ 6 học sinh ăn ngô đồng bị ngộ độc: Đã được xuất viện về nhà

Bảy học sinh lớp 1 bị ngộ độc quả ngô đồng

Các học sinh ngộ độc hạt ngô đồng đã được xuất viện về nhà

Các học sinh ngộ độc hạt ngô đồng đã được xuất viện về nhà

Ăn hạt quả ngô đồng, 7 học sinh nhập viện cấp cứu gấp

Ăn hạt quả ngô đồng, 7 học sinh nhập viện cấp cứu gấp

Giật mình loại hạt khiến 7 trẻ em nhập viện cấp cứu

Giật mình loại hạt khiến 7 trẻ em nhập viện cấp cứu

7 học sinh nhập viện cấp cứu vì ăn hạt cây vông đồng

7 học sinh nhập viện cấp cứu vì ăn hạt cây vông đồng

7 học sinh bị ngộ độc do ăn hạt ngô đồng rơi trên sân trường

7 học sinh bị ngộ độc do ăn hạt ngô đồng rơi trên sân trường

Lại thêm vụ học sinh ngộ độc vì ăn hạt quả ngô đồng

Lại thêm vụ học sinh ngộ độc vì ăn hạt quả ngô đồng

Nghệ An: Ăn hạt quả ngô đồng, 7 học sinh nhập viện cấp cứu

Nghệ An: Ăn hạt quả ngô đồng, 7 học sinh nhập viện cấp cứu

Nhóm học sinh ăn nhầm quả ngô đồng phải nhập viện cấp cứu

Nhóm học sinh ăn nhầm quả ngô đồng phải nhập viện cấp cứu

Ăn hạt ngô đồng trong giờ ra chơi, 7 học sinh ngộ độc nhập viện

Ăn hạt ngô đồng trong giờ ra chơi, 7 học sinh ngộ độc nhập viện