Ngành giáo dục Hoằng Hóa với phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia

Ngành giáo dục Hoằng Hóa với phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục huyện Hoằng Hóa đã và đang tập trung mọi nguồn lực xây...
Cơm áo không đùa với… giáo viên?

Cơm áo không đùa với… giáo viên?

Thanh Hóa: Cô giáo mầm non xin ra khỏi ngành sau 13 năm cống hiến

Thanh Hóa: Cô giáo mầm non xin ra khỏi ngành sau 13 năm cống hiến

Nữ giáo viên 12 năm công tác xin nghỉ việc vì lý do bất ngờ

Nữ giáo viên 12 năm công tác xin nghỉ việc vì lý do bất ngờ

Thanh Hóa: 'Đắng lòng' giáo viên xin nghỉ việc vì lương không đủ sống?

Thanh Hóa: 'Đắng lòng' giáo viên xin nghỉ việc vì lương không đủ sống?

Ám ảnh, đơn xin nghỉ việc của cô giáo Thanh Hóa đúng ngày khai giảng

Ám ảnh, đơn xin nghỉ việc của cô giáo Thanh Hóa đúng ngày khai giảng

Tâm sự 'nghẹn ngào' của cô giáo 19 năm công tác viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục

Tâm sự 'nghẹn ngào' của cô giáo 19 năm công tác viết đơn xin ra khỏi ngành giáo dục

Đơn xin nghỉ việc của cô giáo Thanh Hóa vì 'lương không đủ sống'

Đơn xin nghỉ việc của cô giáo Thanh Hóa vì 'lương không đủ sống'

Đơn xin nghỉ việc của cô giáo Thanh Hóa vì 'lương không đủ sống' khiến nhiều người xót xa

Đơn xin nghỉ việc của cô giáo Thanh Hóa vì 'lương không đủ sống' khiến nhiều người xót xa