Trẻ uống nhầm xăng, bột thông bồn cầu vì sự bất cẩn của người lớn

Trẻ uống nhầm xăng, bột thông bồn cầu vì sự bất cẩn của người lớn

Vụ học sinh ngộ độc do súc miệng fluor tại Cà Mau: Kỷ luật 2 cán bộ y tế

Vụ học sinh ngộ độc do súc miệng fluor tại Cà Mau: Kỷ luật 2 cán bộ y tế

Vụ 84 học sinh nhập viện sau súc miệng: Khiển trách 2 cán bộ y tế

Vụ 84 học sinh nhập viện sau súc miệng: Khiển trách 2 cán bộ y tế

Kỷ luật hai cán bộ y tế trong vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Kỷ luật hai cán bộ y tế trong vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Vụ học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor: Kỷ luật nhiều cán bộ y tế

Vụ học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor: Kỷ luật nhiều cán bộ y tế

Kỷ luật hai cán bộ y tế để 84 học sinh nhập viên sau khi súc miệng bằng Fluor

Kỷ luật hai cán bộ y tế để 84 học sinh nhập viên sau khi súc miệng bằng Fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ sau vụ học sinh nhập viện vì súc miệng bằng dung dịch Fluor

Kỷ luật nhiều cán bộ sau vụ học sinh nhập viện vì súc miệng bằng dung dịch Fluor

Kiểm điểm cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng nước fluor

Kiểm điểm cán bộ vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng nước fluor

Vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng Fluor: Kỷ luật 2 cán bộ Y tế

Vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng Fluor: Kỷ luật 2 cán bộ Y tế

Nhiều học sinh nhập viện sau súc miệng bằng Fluor: Kỷ luật 2 cán bộ Y tế

Nhiều học sinh nhập viện sau súc miệng bằng Fluor: Kỷ luật 2 cán bộ Y tế

Khiển trách 2 viên chức y tế sau sự cố 84 học sinh nhập viện

Khiển trách 2 viên chức y tế sau sự cố 84 học sinh nhập viện

Học sinh nghi ngộ độc nước súc miệng đã xuất viện

Học sinh nghi ngộ độc nước súc miệng đã xuất viện

Tin mới vụ nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng Fluor

Tin mới vụ nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng Fluor

Vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng flour: Không phải bị ngộ độc

Vụ 84 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng flour: Không phải bị ngộ độc

Học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor do người không có chuyên môn hướng dẫn

Học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor do người không có chuyên môn hướng dẫn

Trên 80 học sinh nhập viện vì súc miệng bằng fluor sai cách

Trên 80 học sinh nhập viện vì súc miệng bằng fluor sai cách

Cà Mau: Xác định nguyên nhân nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Cà Mau: Xác định nguyên nhân nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng

Học sinh ở Cà Mau nhập viện vì nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Học sinh ở Cà Mau nhập viện vì nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Súc miệng ngừa sâu răng ở lớp, 84 học sinh đau bụng nhập viện cấp cứu

Súc miệng ngừa sâu răng ở lớp, 84 học sinh đau bụng nhập viện cấp cứu