8,4 triệu lao động Thái Lan có nguy cơ mất việc làm

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) ước tính...
Tình trạng thất nghiệp gia tăng tại Thái Lan do Covid-19

Tình trạng thất nghiệp gia tăng tại Thái Lan do Covid-19

Nguy cơ 8,4 triệu lao động Thái Lan mất việc làm do COVID-19

Nguy cơ 8,4 triệu lao động Thái Lan mất việc làm do COVID-19

Thái Lan giao NESDC điều chỉnh chiến lược quốc gia 20 năm

Thái Lan tính dời thủ đô khỏi Bangkok vì giao thông quá tải

Thái Lan tính dời thủ đô khỏi Bangkok vì giao thông quá tải

Đến lượt Thái Lan 'rục rịch dời đô'

Đến lượt Thái Lan 'rục rịch dời đô'

Thủ tướng Thái Lan cân nhắc di dời thủ đô ra khỏi Bangkok

Thủ tướng Thái Lan cân nhắc di dời thủ đô ra khỏi Bangkok

Thủ tướng Thái Lan cân nhắc dời đô khỏi Bangkok

Thủ tướng Thái Lan cân nhắc dời đô khỏi Bangkok

Thái Lan cũng muốn dời đô?

Thái Lan cũng muốn dời đô?