Cụ bà tử vong tại trạm y tế sau khi tiêm… dưỡng não

Cụ bà tử vong tại trạm y tế sau khi tiêm… dưỡng não

Cụ bà 67 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc dưỡng não tại trạm xá

Cụ bà 67 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc dưỡng não tại trạm xá

Cụ bà tử vong sau khi tiêm thuốc tại trạm y tế xã

Cụ bà tử vong sau khi tiêm thuốc tại trạm y tế xã

Hà Tĩnh: Một cụ bà tử vong sau khi tiêm thuốc dưỡng não ở trạm y tế xã

Hà Tĩnh: Một cụ bà tử vong sau khi tiêm thuốc dưỡng não ở trạm y tế xã

Cụ bà tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc dưỡng não tại trạm y tế

Cụ bà tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc dưỡng não tại trạm y tế

Cụ bà tử vong sau khi nhân viên y tế xã tiêm thuốc dưỡng não

Cụ bà tử vong sau khi nhân viên y tế xã tiêm thuốc dưỡng não

Hà Tĩnh: Tiêm thuốc bổ não ở trạm y tế xã, một người dân tử vong

Hà Tĩnh: Tiêm thuốc bổ não ở trạm y tế xã, một người dân tử vong

Điều tra vụ bệnh nhân tử vong tại trạm y tế xã sau khi tiêm thuốc

Điều tra vụ bệnh nhân tử vong tại trạm y tế xã sau khi tiêm thuốc

Bản tin 14H: Bị nhắc vì định 'mây mưa' trên tàu điện, cô gái nổi xung

Bản tin 14H: Bị nhắc vì định 'mây mưa' trên tàu điện, cô gái nổi xung

Bệnh nhân tử vong tại trạm y tế sau khi được tiêm thuốc dưỡng não

Bệnh nhân tử vong tại trạm y tế sau khi được tiêm thuốc dưỡng não

Hà Tĩnh: Cụ bà tử vong sau khi tiêm thuốc dưỡng não tại trạm y tế

Hà Tĩnh: Cụ bà tử vong sau khi tiêm thuốc dưỡng não tại trạm y tế

Nữ bệnh nhân tử vong tại trạm y tế xã sau khi tiêm thuốc dưỡng não

Nữ bệnh nhân tử vong tại trạm y tế xã sau khi tiêm thuốc dưỡng não

Tiêm thuốc dưỡng não, một cụ bà tử vong tại trạm y tế

Tiêm thuốc dưỡng não, một cụ bà tử vong tại trạm y tế

Hà Tĩnh: Cụ bà tử vong tại trạm y tế sau khi tiêm thuốc tại trạm y tế xã

Hà Tĩnh: Cụ bà tử vong tại trạm y tế sau khi tiêm thuốc tại trạm y tế xã