10 nhân vật từng đại náo Thiên Cung: Tôn Ngộ Không là kẻ xui xẻo nhất

10 nhân vật từng đại náo Thiên Cung: Tôn Ngộ Không là kẻ xui xẻo nhất

Trong hệ thống thần thoại Trung Quốc, có tới 10 nhân vật từng đại náo Thiên Cung. Trong 10 nhân vật ấy, 'Tề...