Thêm 14,5 tỷ đồng vốn ODA năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam

Thêm 14,5 tỷ đồng vốn ODA năm 2020 cho tỉnh Quảng Nam

Ngày 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc điều chỉnh giảm phần dự toán chi từ nguồn vay nước...
Nhiều dự án BOT vỡ phương án tài chính nếu không tăng phí

Nhiều dự án BOT vỡ phương án tài chính nếu không tăng phí

Luật Giao thông đường bộ sẽ không quy định cấp bằng lái xe

Luật Giao thông đường bộ sẽ không quy định cấp bằng lái xe

Dự Luật Giao thông đường bộ bỏ quy định cấp bằng lái xe

Dự Luật Giao thông đường bộ bỏ quy định cấp bằng lái xe

3 dự án cao tốc Bắc - Nam được chuyển sang đầu tư công

3 dự án cao tốc Bắc - Nam được chuyển sang đầu tư công

Cao tốc Bắc – Nam: Chỉ chuyển đổi 3 dự án sang đầu tư công

Cao tốc Bắc – Nam: Chỉ chuyển đổi 3 dự án sang đầu tư công

Chính phủ đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ

Chính phủ đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ