Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Để tạo niềm tin, Đỉnh tự giới thiệu là cán bộ Công an, rồi chụp hình mình mặc cảnh phục gửi cho người phụ...
Mua còng số 8 và quần áo cảnh sát để lừa tiền tỉ của phụ nữ

Mua còng số 8 và quần áo cảnh sát để lừa tiền tỉ của phụ nữ

Bắt giữ đối tượng giả danh Công an, lừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng giả danh Công an, lừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mua Cảnh phục, còng số 8 trên mạng, giả danh Công an lừa tiền tỷ

Mua Cảnh phục, còng số 8 trên mạng, giả danh Công an lừa tiền tỷ

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Tự trang bị quân phục, công cụ hỗ trợ để giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tự trang bị quân phục, công cụ hỗ trợ để giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh cảnh sát cơ động, lừa chiếm hơn 4 tỷ đồng của phụ nữ cả tin

Giả danh cảnh sát cơ động, lừa chiếm hơn 4 tỷ đồng của phụ nữ cả tin