Đà Nẵng: Tháo dỡ hạng mục xây dựng trái phép ở khu vực suối Lương

Đà Nẵng: Tháo dỡ hạng mục xây dựng trái phép ở khu vực suối Lương

Ngăn khu du lịch lén lút cơi nới

Ngăn khu du lịch lén lút cơi nới

Khu du lịch xây dựng, cơi nới trái phép

Khu du lịch xây dựng, cơi nới trái phép

Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ khu du lịch chặn dòng chảy suối Lương

Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ khu du lịch chặn dòng chảy suối Lương

Đà Nẵng kiên quyết xử lý khu du lịch trái phép

Đà Nẵng kiên quyết xử lý khu du lịch trái phép

Đà Nẵng: Bất chấp lệnh cấm, khu du lịch trái phép vẫn tiếp tục xây dựng

Đà Nẵng: Bất chấp lệnh cấm, khu du lịch trái phép vẫn tiếp tục xây dựng

Đà Nẵng tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong khu du lịch

Đà Nẵng tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong khu du lịch

Tháo dỡ hạng mục trái phép tại khu du lịch Thủy Lâm Viên

Tháo dỡ hạng mục trái phép tại khu du lịch Thủy Lâm Viên

Cưỡng chế, tháo dỡ khu du lịch xây dựng trái phép ở Đà Nẵng

Cưỡng chế, tháo dỡ khu du lịch xây dựng trái phép ở Đà Nẵng