Chủ tịch Hà Thành Group Phan Huy Lệ liên quan gì trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung?

Chủ tịch Hà Thành Group Phan Huy Lệ liên quan gì trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung?

Dưới sự điều hành của doanh nhân Phan Huy Lệ, Hà Thành Group đang hoạt động theo mô hình tập đoàn, với...
Doanh nhân Phan Huy Lệ liên quan gì trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung?

Doanh nhân Phan Huy Lệ liên quan gì trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung?

Đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Bi hài ngôi làng nằm giữa 2 nhà máy thủy điện nhưng... không có điện

Bi hài ngôi làng nằm giữa 2 nhà máy thủy điện nhưng... không có điện

Cơ quan chức năng trả lời

10 dự án thủy điện đã vận hành phát điện

10 dự án thủy điện đã vận hành phát điện