Hỗ trợ cây giống trồng cây cảnh quan gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Thường Xuân, Bá Thước

Hỗ trợ cây giống trồng cây cảnh quan gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Thường Xuân, Bá Thước

Theo quy định tại Tiết e, Khoản 2, Điều 70, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ, quy...
Đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Thi thể người đàn ông lõa thể trôi trên sông gần nhà máy thủy điện

Thi thể người đàn ông lõa thể trôi trên sông gần nhà máy thủy điện

Thủy điện Bá Thước 2 xả lũ với lưu lượng từ 300 đến 2.000m3/s

Thủy điện Bá Thước 2 xả lũ với lưu lượng từ 300 đến 2.000m3/s

Thanh Hóa: Thủy điện Trung Sơn, Bá Thước xả lũ

Thanh Hóa: Thủy điện Trung Sơn, Bá Thước xả lũ

Thủy điện Trung Sơn (Quan Hóa) xả lũ với lưu lượng từ 1.700 đến 3.050m3/s

Thủy điện Trung Sơn (Quan Hóa) xả lũ với lưu lượng từ 1.700 đến 3.050m3/s

10 dự án thủy điện đã vận hành phát điện

10 dự án thủy điện đã vận hành phát điện