Thủy điện Miền Trung (EVNCHP): Năng lượng xanh – hướng đi bền vững để phát triển

Thủy điện Miền Trung (EVNCHP): Năng lượng xanh – hướng đi bền vững để phát triển

Động đất gần thủy điện ở Thừa Thiên - Huế, nhiều nơi cảm nhận rung lắc mạnh

Động đất gần thủy điện ở Thừa Thiên - Huế, nhiều nơi cảm nhận rung lắc mạnh

Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn, thủy điện điều tiết nước sang vùng hạ du Lào

Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn, thủy điện điều tiết nước sang vùng hạ du Lào

Thừa Thiên - Huế: Ảnh hưởng mưa lớn, yêu cầu thủy điện điều tiết nước sang Lào

Thừa Thiên - Huế: Ảnh hưởng mưa lớn, yêu cầu thủy điện điều tiết nước sang Lào

Hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn, thủy điện ở Huế phải xả nước sang Lào

Hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn, thủy điện ở Huế phải xả nước sang Lào

Mưa to gây úng ngập nhiều vùng tại Thừa Thiên - Huế, học sinh phải nghỉ học

Mưa to gây úng ngập nhiều vùng tại Thừa Thiên - Huế, học sinh phải nghỉ học

Thủy điện điều tiết nước sang Lào

Hồ thủy điện A Lưới thực hiện điều tiết

Yêu cầu thủy điện A Lưới khẩn cấp điều tiết lũ sang Lào

Huế có thể mưa đến 400mm, Thủy điện A Lưới được lệnh điều tiết nước sang Lào

Lưu lượng nước đến hồ 273,9m³/s, thủy điện A Lưới nhận lệnh mở cửa xả

Mưa lớn ở Huế, Thủy Điện A Lưới điều tiết nước sang Lào

Thừa Thiên - Huế: Sơ tán hàng trăm hộ dân trước khi thủy điện Hương Điền xả lũ

'Bom nước' chực chờ gây họa miền Trung