Bầu bổ sung 6 tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Bầu bổ sung 6 tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Tuần qua, HĐND các tỉnh: Quảng Bình, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận đã họp, bầu tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.
Ông Trần Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Thắng làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Ông Trần Thắng làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Đồng chí Trần Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Đồng chí Trần Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

HĐND và UBND tỉnh Quảng Bình có tân chủ tịch

Quảng Bình bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Đồng chí Trần Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Hiệu trưởng dọa thiêu lãnh đạo ngành giáo dục: Ủy ban kiểm tra vào cuộc

Hiệu trưởng dọa mang xăng 'xử' trưởng phòng giáo dục bị tố thêm sai phạm

Thông tin mới về vụ nữ Hiệu trưởng dọa mang xăng 'xử' Trưởng phòng giáo dục

TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm ở Thái Nguyên, Đồng Nai, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Hòa Bình

Nhân sự mới 6 tỉnh

Quảng Bình bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Nhân sự mới Thái Nguyên, Đồng Nai, Quảng Bình, Hà Tĩnh

Quảng Bình bầu và miễn nhiệm nhiều chức danh chủ chốt