Đưa người chồng cầm đá đập đầu vợ đi giám định tâm thần

Đưa người chồng cầm đá đập đầu vợ đi giám định tâm thần

Cãi nhau, chồng đuổi theo dùng hòn đá sát hại vợ

Cãi nhau, chồng đuổi theo dùng hòn đá sát hại vợ

Sau khi cãi nhau, chồng cầm đá đập vợ đến chết

Sau khi cãi nhau, chồng cầm đá đập vợ đến chết

Vợ bị chồng đánh tử vong trước quán nhậu cầy tơ

Vợ bị chồng đánh tử vong trước quán nhậu cầy tơ

Vợ 47 tuổi bị chồng 43 tuổi dùng đá đập vào đầu đến chết

Vợ 47 tuổi bị chồng 43 tuổi dùng đá đập vào đầu đến chết

Tranh cãi trong đêm, chồng đánh vợ tử vong

Tranh cãi trong đêm, chồng đánh vợ tử vong

Cãi nhau, chồng dùng đá đánh vợ tử vong

Cãi nhau, chồng dùng đá đánh vợ tử vong

Bắt gã chồng đuổi đánh vợ đến chết

Bắt gã chồng đuổi đánh vợ đến chết

Gã chồng ở Sóc Trăng cầm đá đập đầu vợ đến chết

Gã chồng ở Sóc Trăng cầm đá đập đầu vợ đến chết