Triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chiều 2.3, Bộ VHTTDLđã tổ chức cuộc họp triển khai 'Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025,...
Chuyển đổi số ngành thư viện: hình thành mạng lưới thư viện hiện đại

Chuyển đổi số ngành thư viện: hình thành mạng lưới thư viện hiện đại

Hun đúc văn hóa đọc cho thiếu nhi

Hun đúc văn hóa đọc cho thiếu nhi

Kết nối tình yêu sách cho thiếu nhi

Kết nối tình yêu sách cho thiếu nhi

Chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025

Chuyển đổi số ngành thư viện: Thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện

Chuyển đổi số ngành thư viện: Thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện

Ứng dụng công nghệ số nâng cao năng lực hoạt động của thư viện

Số hóa thư viện

Số hóa thư viện

Đến năm 2025, 100% thư viện công lập phát triển hạ tầng, dữ liệu số

Đến năm 2025, 100% thư viện công lập phát triển hạ tầng, dữ liệu số

Ứng dụng công nghệ số trong ngành thư viện

Ứng dụng công nghệ số trong ngành thư viện

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số

Ứng dụng công nghệ số nâng cao năng lực hoạt động của thư viện

Ứng dụng công nghệ số nâng cao năng lực hoạt động của thư viện

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8: Đưa sách đến với người dân

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8: Đưa sách đến với người dân

Phát huy vai trò của hệ thống thư viện công cộng

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Triển lãm 'Đảng ta thật vĩ đại' - những kỷ vật vô giá

Triển lãm 'Đảng ta thật vĩ đại' - những kỷ vật vô giá

Triển lãm tư liệu: 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Triển lãm tư liệu: 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Khai mạc triển lãm tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Khai mạc triển lãm tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Khai mạc triển lãm tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Khai mạc triển lãm tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Trưng bày hơn 600 hình ảnh, hiện vật, sách, báo về Đảng Cộng sản Việt Nam

Trưng bày hơn 600 hình ảnh, hiện vật, sách, báo về Đảng Cộng sản Việt Nam

Triển lãm 'Ðảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Giáo dục truyền thống yêu nước với triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Giáo dục truyền thống yêu nước với triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Những kết quả đáng ghi nhận tại Thư viện Quốc gia Việt Nam năm 2020

Những kết quả đáng ghi nhận tại Thư viện Quốc gia Việt Nam năm 2020

Hội thi Gói bánh chưng mừng Xuân Tân Sửu 2021

Hội thi Gói bánh chưng mừng Xuân Tân Sửu 2021

Cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về cuộc đời tướng Trần Tử Bình

Cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về cuộc đời tướng Trần Tử Bình

Ra mắt tiểu thuyết lịch sử 'Người Công giáo cộng sản'

Ra mắt tiểu thuyết lịch sử 'Người Công giáo cộng sản'

Cuộc đời tướng Trần Tử Bình qua tiểu thuyết lịch sử

Cuộc đời tướng Trần Tử Bình qua tiểu thuyết lịch sử

Cuốn tiểu thuyết tái hiện cuộc đời oanh liệt của tướng Trần Tử Bình

Cuốn tiểu thuyết tái hiện cuộc đời oanh liệt của tướng Trần Tử Bình

Tiếng đàn và tiếng súng tiễn đưa quan tham Trần Dụ Châu

Tiếng đàn và tiếng súng tiễn đưa quan tham Trần Dụ Châu

'Người công giáo cộng sản' kể về cuộc đời của một vị tướng

'Người công giáo cộng sản' kể về cuộc đời của một vị tướng

Tác động của môi trường vĩ mô đối với hoạt động của các NXB

Tác động của môi trường vĩ mô đối với hoạt động của các NXB

Người công giáo cộng sản, cuộc đời của một vị tướng

Người công giáo cộng sản, cuộc đời của một vị tướng

75 năm Pippi Tất dài: Câu chuyện thiếu nhi truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai

75 năm Pippi Tất dài: Câu chuyện thiếu nhi truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai

Let's Read - Văn hóa đọc hội nhập công nghệ 4.0

Let's Read - Văn hóa đọc hội nhập công nghệ 4.0

Hội Xuất bản tặng lịch 2021 cho bộ đội biên giới, hải đảo

Hội Xuất bản tặng lịch 2021 cho bộ đội biên giới, hải đảo

Phát triển vốn tài liệu tiếng Pháp cho các thư viện Việt Nam

Phát triển vốn tài liệu tiếng Pháp cho các thư viện Việt Nam

Mở rộng không gian sách tiếng Pháp tại Việt Nam

Mở rộng không gian sách tiếng Pháp tại Việt Nam

Ký kết Thỏa thuận hợp tác, triển khai Dự án Không gian sách tiếng Pháp tại Việt Nam

Ký kết Thỏa thuận hợp tác, triển khai Dự án Không gian sách tiếng Pháp tại Việt Nam

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Không ngừng nghiên cứu, sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Không ngừng nghiên cứu, sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện

Khám phá Thư viện số Let's Read tại Cần Thơ

Khám phá Thư viện số Let's Read tại Cần Thơ

Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng

Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng

Góp phần lan tỏa tình yêu sách trong mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng

Góp phần lan tỏa tình yêu sách trong mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng