Cuộc di dân lịch sử ở Huế: 'Ao ước làm được dù biết rằng rất khó'

Cuộc di dân lịch sử ở Huế: 'Ao ước làm được dù biết rằng rất khó'

Di dân khỏi Kinh thành: Huế muốn được UNESCO vinh danh lần nữa

Di dân khỏi Kinh thành: Huế muốn được UNESCO vinh danh lần nữa

Quyết di dân khỏi Kinh thành Huế, chấm dứt cảnh 'sống mòn' trên di sản

Quyết di dân khỏi Kinh thành Huế, chấm dứt cảnh 'sống mòn' trên di sản

Cuộc di dân lịch sử - Trả lại không gian xưa kinh thành Huế

Cuộc di dân lịch sử - Trả lại không gian xưa kinh thành Huế

Thủ tướng làm việc với Thừa Thiên Huế và kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán

Thủ tướng làm việc với Thừa Thiên Huế và kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán

Huế di dời 523 hộ dân trong khu ổ chuột 'treo' trên di sản thế giới

Huế di dời 523 hộ dân trong khu ổ chuột 'treo' trên di sản thế giới

TT-Huế: Chuẩn bị di dời 523/4.200 hộ thuộc 'cuộc di dân lịch sử'

TT-Huế: Chuẩn bị di dời 523/4.200 hộ thuộc 'cuộc di dân lịch sử'

Bảo vệ di sản cố đô Huế, nhiệm vụ nhọc nhằn

Bảo vệ di sản cố đô Huế, nhiệm vụ nhọc nhằn

Trả lại giá trị kinh thành Huế

Trả lại giá trị kinh thành Huế

Người dân dỡ nhà, trả lại cảnh quan cho Kinh thành Huế

Người dân dỡ nhà, trả lại cảnh quan cho Kinh thành Huế

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trong Kinh thành Huế

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trong Kinh thành Huế

Sống 'liều' cùng kinh thành Huế

Sống 'liều' cùng kinh thành Huế

Lập dự án di dời 3.000 hộ dân ra khỏi di tích Kinh thành Huế

Lập dự án di dời 3.000 hộ dân ra khỏi di tích Kinh thành Huế

Sống lay lắt trên Kinh thành Huế

Sống lay lắt trên Kinh thành Huế

Sống 'khổ' ở khu di sản Kinh thành Huế

Sống 'khổ' ở khu di sản Kinh thành Huế

Chuẩn bị lấy ý kiến để di dời các hộ dân 'sống treo' trên di tích Kinh thành Huế

Chuẩn bị lấy ý kiến để di dời các hộ dân 'sống treo' trên di tích Kinh thành Huế

Những căn nhà xập xệ và cuộc di cư trong di tích Kinh Thành Huế

Những căn nhà xập xệ và cuộc di cư trong di tích Kinh Thành Huế

Cuộc di dân 'lịch sử' bên trong Kinh thành Huế: 4.200 hộ với 15.000 người

Cuộc di dân 'lịch sử' bên trong Kinh thành Huế: 4.200 hộ với 15.000 người

Huế chuẩn bị gì cho cuộc di dân lịch sử ở khu ổ chuột treo trên di sản văn hóa thế giới?

Huế chuẩn bị gì cho cuộc di dân lịch sử ở khu ổ chuột treo trên di sản văn hóa thế giới?

TT-Huế: Xây dựng chính sách đặc biệt cho 'cuộc di dân lịch sử'

TT-Huế: Xây dựng chính sách đặc biệt cho 'cuộc di dân lịch sử'

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trong Di tích Kinh thành Huế

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trong Di tích Kinh thành Huế

Sẵn sàng cho cuộc di dời dân 'lịch sử' khỏi di tích Kinh thành Huế

Sẵn sàng cho cuộc di dời dân 'lịch sử' khỏi di tích Kinh thành Huế

Người dân đồng thuận với dự án di dân để bảo vệ di tích Kinh thành Huế

Người dân đồng thuận với dự án di dân để bảo vệ di tích Kinh thành Huế

Rời thành quách xuống phố

Rời thành quách xuống phố

Dời 4.200 hộ dân bên kinh thành Huế: Tạo điều kiện tốt nhất tại nơi ở mới

Dời 4.200 hộ dân bên kinh thành Huế: Tạo điều kiện tốt nhất tại nơi ở mới

Sẽ di dời hơn 4.000 hộ dân ra khỏi Kinh thành Huế

Sẽ di dời hơn 4.000 hộ dân ra khỏi Kinh thành Huế

Dời 4.200 hộ dân sống bên kinh thành Huế

Dời 4.200 hộ dân sống bên kinh thành Huế

TP. Huế: Di dời hơn 4.000 hộ dân ra khỏi vùng đất di tích

TP. Huế: Di dời hơn 4.000 hộ dân ra khỏi vùng đất di tích

Sẽ di dời hàng ngàn hộ dân sống 'tạm bợ' trong Kinh thành Huế

Sẽ di dời hàng ngàn hộ dân sống 'tạm bợ' trong Kinh thành Huế

Cố đô Huế sẵn sàng cho đợt di dân lịch sử

Cố đô Huế sẵn sàng cho đợt di dân lịch sử