Nhiều lãnh đạo sở, huyện ở Thanh Hóa dính kỷ luật Đảng

Nhiều lãnh đạo sở, huyện ở Thanh Hóa dính kỷ luật Đảng

Hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa bị xử lý kỷ luật

Hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa bị xử lý kỷ luật

Thanh Hóa: Hàng loạt cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa bị thi hành kỷ luật

Thanh Hóa: Hàng loạt cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa bị thi hành kỷ luật

Cảnh cáo nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Cảnh cáo nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Kỷ luật cảnh cáo nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa

Kỷ luật cảnh cáo nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa

Thanh Hóa: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo cấp sở, huyện

Thanh Hóa: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo cấp sở, huyện

Phó giám đốc Công an làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu

Phó giám đốc Công an làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu

PGĐ Sở 28 tuổi bị xóa đảng tịch, thu hồi quyết định bổ nhiệm

PGĐ Sở 28 tuổi bị xóa đảng tịch, thu hồi quyết định bổ nhiệm

Sẽ xóa Đảng tịch, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với PGĐ sở khi mới 28 tuổi

Sẽ xóa Đảng tịch, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với PGĐ sở khi mới 28 tuổi

Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm 'siêu tốc' PGĐ sở 28 tuổi

Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm 'siêu tốc' PGĐ sở 28 tuổi

Bình Định: Thu hồi quyết định bổ nhiệm 'thần tốc' Phó giám đốc Sở Ngoại vụ 32 tuổi

Bình Định: Thu hồi quyết định bổ nhiệm 'thần tốc' Phó giám đốc Sở Ngoại vụ 32 tuổi

Thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với phó giám đốc sở 'thăng tiến thần tốc'

Thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với phó giám đốc sở 'thăng tiến thần tốc'

Lộc Hà cần sớm hoàn thành đề án huyện nông thôn mới

Lộc Hà cần sớm hoàn thành đề án huyện nông thôn mới

Hạn hán khiến Ninh Thuận dừng lễ hội nho và rượu vang

Hạn hán khiến Ninh Thuận dừng lễ hội nho và rượu vang

Bình Thành đón nhận danh hiệu xã NTM

Bình Thành đón nhận danh hiệu xã NTM

Đề nghị xóa đảng tịch phó giám đốc sở 'siêu tốc'

Đề nghị xóa đảng tịch phó giám đốc sở 'siêu tốc'

Công bố các quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Công bố các quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Quảng Trị: Chỉ đạo dừng chuyến đi nước ngoài do doanh nghiệp tài trợ

Quảng Trị: Chỉ đạo dừng chuyến đi nước ngoài do doanh nghiệp tài trợ

Xôn xao về ứng viên chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An?

Xôn xao về ứng viên chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An?

Ứng viên 42 tuổi vào 'ghế nóng' Chủ tịch Nghệ An là ai?

Ứng viên 42 tuổi vào 'ghế nóng' Chủ tịch Nghệ An là ai?

Trường Chính trị tỉnh cần tăng cường đào tạo kỹ năng cho cán bộ cấp cơ sở

Trường Chính trị tỉnh cần tăng cường đào tạo kỹ năng cho cán bộ cấp cơ sở

Bí thư vào nhà nghỉ cùng nữ cán bộ: Không kỷ luật, nhưng không được tái phạm

Bí thư vào nhà nghỉ cùng nữ cán bộ: Không kỷ luật, nhưng không được tái phạm