Ninh Bình: Công trình trái phép ở núi Cái Hạ vẫn còn ngổn ngang

Ninh Bình: Công trình trái phép ở núi Cái Hạ vẫn còn ngổn ngang

Doanh nghiệp xin gia hạn tháo dỡ cầu xuyên lõi di sản Tràng An

Doanh nghiệp xin gia hạn tháo dỡ cầu xuyên lõi di sản Tràng An

Vụ xây dựng trái phép tại danh thắng Tràng An: Chủ đầu tư xin gia hạn thêm thời gian

Vụ xây dựng trái phép tại danh thắng Tràng An: Chủ đầu tư xin gia hạn thêm thời gian

Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ

Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ

Tháo dỡ công trình sai phạm tại danh thắng Tràng An: Một tháng hoàn thành chỉ 10% khối lượng

Tháo dỡ công trình sai phạm tại danh thắng Tràng An: Một tháng hoàn thành chỉ 10% khối lượng

Cầu xuyên lõi di sản Tràng An phá dỡ chậm kế hoạch

Cầu xuyên lõi di sản Tràng An phá dỡ chậm kế hoạch

Nhiều khả năng không thể tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại Tràng An trong 1 tháng

Nhiều khả năng không thể tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại Tràng An trong 1 tháng

Bắt đầu tháo dỡ công trình vi phạm tại Tràng An

Bắt đầu tháo dỡ công trình vi phạm tại Tràng An

Tiến hành tháo dỡ công trình trái phép tại khu Tràng An cổ

Tiến hành tháo dỡ công trình trái phép tại khu Tràng An cổ

Lên phương án cưỡng chế công trình xuyên lõi di sản Tràng An

Lên phương án cưỡng chế công trình xuyên lõi di sản Tràng An

Cận cảnh công trình 'khủng' không phép trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An

Cận cảnh công trình 'khủng' không phép trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An

Di sản thế giới Tràng An bị phá bất chấp tai mắt chính quyền

Di sản thế giới Tràng An bị phá bất chấp tai mắt chính quyền