Khởi tố nguyên chủ tịch UBND phường vì 'ăn' đất nghĩa trang

Bán đất nghĩa trang trái phép, nguyên chủ tịch xã bị khởi tố

Bán đất nghĩa trang trái phép, nguyên chủ tịch xã bị khởi tố

Nguyên chủ tịch phường bị khởi tố vì bán đất nghĩa trang

Nguyên chủ tịch phường bị khởi tố vì bán đất nghĩa trang

Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép đút túi hơn 1,9 tỷ đồng

Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép đút túi hơn 1,9 tỷ đồng

Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép

Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép

Khởi tố Chủ tịch phường bán đất nghĩa địa trục lợi tiền tỷ

Khởi tố Chủ tịch phường bán đất nghĩa địa trục lợi tiền tỷ

Chủ tịch phường bán đất nghĩa địa trục lợi tiền tỷ bị khởi tố

Bắt chủ tịch xã bán đất nghĩa trang trái phép, bỏ túi tiền tỉ

Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang lấy tiền tỉ

Chủ tịch xã bán đất nghĩa trang thu lợi tiền tỷ