Nam thanh niên sốc với kết quả siêu âm có tử cung: Bệnh viện nói gì?

Nam thanh niên sốc với kết quả siêu âm có tử cung: Bệnh viện nói gì?

Vợ bàng hoàng khi phiếu siêu âm của chồng có tử cung và buồng trứng

Vợ bàng hoàng khi phiếu siêu âm của chồng có tử cung và buồng trứng

Nam bệnh nhân ngỡ ngàng khi phiếu siêu âm của mình có Tử cung

Nam bệnh nhân ngỡ ngàng khi phiếu siêu âm của mình có Tử cung

Vợ 'sốc' trước kết quả siêu âm của chồng có buồng trứng và tử cung

Vợ 'sốc' trước kết quả siêu âm của chồng có buồng trứng và tử cung

Nam bệnh nhân tá hỏa khi nhận phiếu siêu âm có tử cung, buồng trứng

Nam bệnh nhân tá hỏa khi nhận phiếu siêu âm có tử cung, buồng trứng

Vợ giật mình khi chồng đi siêu âm về có 'tử cung, buồng trứng'

Vợ giật mình khi chồng đi siêu âm về có 'tử cung, buồng trứng'

Nam bệnh nhân có buồng trứng và tử cung do... lỗi đánh máy

Nam bệnh nhân có buồng trứng và tử cung do... lỗi đánh máy

Đau bụng vào viện siêu âm, vợ 'sốc' vì kết quả chồng có 'tử cung, buồng trứng'

Đau bụng vào viện siêu âm, vợ 'sốc' vì kết quả chồng có 'tử cung, buồng trứng'

Vợ sốc khi thấy kết quả siêu âm của chồng có tử cung, buồng trứng

Vợ sốc khi thấy kết quả siêu âm của chồng có tử cung, buồng trứng

Nam bệnh nhân hốt hoảng khi kết quả siêu âm mô tả tử cung, buồng trứng

Nam bệnh nhân hốt hoảng khi kết quả siêu âm mô tả tử cung, buồng trứng