Thành phố Tuy Hòa có tân Chủ tịch 39 tuổi

Thành phố Tuy Hòa có tân Chủ tịch 39 tuổi

Ông Cao Đình Huy, 39 tuổi, Phó Bí thư thành ủy Tuy Hòa, Phú Yên được HĐND TP Tuy Hòa bầu giữ chức vụ Chủ...
Thành phố Tuy Hòa có chủ tịch mới sinh năm 1981

Thành phố Tuy Hòa có chủ tịch mới sinh năm 1981

Lào Cai, Nghệ An, Phú Yên điều bộ, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Lào Cai, Nghệ An, Phú Yên điều bộ, bổ nhiệm lãnh đạo mới

GĐ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng làm Phó Bí thư Thành ủy Tuy Hòa

GĐ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng làm Phó Bí thư Thành ủy Tuy Hòa

Phú Yên tiếp tục điều động Công an chính quy về xã

Phú Yên tiếp tục điều động Công an chính quy về xã

Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa do tự ý bán cát

Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa do tự ý bán cát

TP. Tuy Hòa (Phú Yên) và Biên Hòa (Đồng Nai): Ký giao ước kết nghĩa, hợp tác

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức Gala Doanh nhân Phú Yên