Làm chủ nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Làm chủ nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Lễ ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng...
Ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt sử dụng AI

Ra mắt nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt sử dụng AI

Đọc và viết thời 4.0

Đọc và viết thời 4.0

Bước chuyển mình trong xu hướng chăm sóc khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo

Bước chuyển mình trong xu hướng chăm sóc khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo

Hứa hẹn nhiều ứng dụng từ công nghệ Text To Speech của MobiFone

Hứa hẹn nhiều ứng dụng từ công nghệ Text To Speech của MobiFone

Bước chuyển mình trong xu hướng chăm sóc khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo

Bước chuyển mình trong xu hướng chăm sóc khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo

Vừa làm việc... vừa 'đọc' báo!

Vừa làm việc... vừa 'đọc' báo!

Zalo đạt giải nhất cuộc thi AI về xử lý tiếng nói

Zalo đạt giải nhất cuộc thi AI về xử lý tiếng nói

MobiFone với 'làn sóng' tiếp cận thông tin mới từ trí tuệ nhân tạo

MobiFone với 'làn sóng' tiếp cận thông tin mới từ trí tuệ nhân tạo

Những điều thú vị khi dùng Trí tuệ nhân tạo của Viettel

Những điều thú vị khi dùng Trí tuệ nhân tạo của Viettel