Khánh thành Trung tâm Báo chí đầu tiên của TP.HCM

Khánh thành Trung tâm Báo chí đầu tiên của TP.HCM

Khánh thành Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

TP.HCM: Trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước chính thức hoạt động

TP.HCM: Trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước chính thức hoạt động

Khai trương Trung tâm báo chí đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh

Khai trương Trung tâm báo chí đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm báo chí TP.HCM chính thức hoạt động

Trung tâm báo chí TP.HCM chính thức hoạt động

TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động trung tâm báo chí đầu tiên trong cả nước

TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động trung tâm báo chí đầu tiên trong cả nước

Ngắm nội thất Trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Hình ảnh Trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam sắp khánh thành

Trung tâm báo chí TP.HCM: 'Mái nhà chung, tòa soạn thứ 2 của nhà báo'

Bên trong Trung tâm báo chí TP.HCM trước ngày khánh thành

Trung tâm báo chí TP.HCM: 'Tòa soạn thứ hai' của nhà báo

TP.HCM có trung tâm báo chí trước ngày 30/4

Cả thế giới đang hướng về Hà Nội, hướng về Việt Nam